Започета реализација пројекта израде Катастра малих хидроелектрана на територији Рeпублике Србије