У просторијама Министарства рударстава и енергетике одржан седми састанак Управног одбора пројекта

30. новембра, 2018|Коментари су искључени на У просторијама Министарства рударстава и енергетике одржан седми састанак Управног одбора пројекта

У просторијама Министарства рударстава и енергетике одржан шести састанак Управног одбора пројекта

2. августа, 2018|Коментари су искључени на У просторијама Министарства рударстава и енергетике одржан шести састанак Управног одбора пројекта

Србија има значајан технички потенцијал обновљивих извора енергије (ОИЕ) који је процењен на преко 5.6 Мтое/годишње. Један од најрасположивијих потенцијала обновљивих извора енергије су мали водотокови за мале хидроелектране (МХЕ) до 10 МW. Иако постоји велико интересовање за улагање у мале хидроелектране, број изграђених МХЕ је мали.

Да би задовољила ЕУ стандарде, Влада Републике Србије је усвојила Национални акциони план за коришћење обновљивих извора енергије (НАПОИЕ) и поставила национални циљ од 27% удела ОИЕ до 2020.

Развој новог Катастра МХЕ ће допринети имплементацији Стратегије развоја енергетике Републике Србије у сектору обновљивих извора енергије тако што ће олакшати инвестирање у МХЕ да би се постигао циљ, а то је изградња око 180 МW нових капацитета МХЕ до 2020. То представља око 17% од укупног планираног капацитета. Када је реч о производњи електричне енергије, то значи да ће МХЕ производити око 752 ГWх/годишње што чини око 6% од укупно планиране производње електричне енергије из обновљивих извора енергије до 2020.

Да би подржала тренутну ситуацију и изражену потребу за повећањем потенцијала ОИЕ у Србији, ЕК је усвојила ИПА пројекат “Катастар малих хидроелектрана” (МХЕ). Пројекат је започет 1. децембра 2016. Године, а период имплементације је две године. Главни циљ је пружање помоћи у реформи енергетске политике Републике Србије испуњавањем захтева из правних тековина ЕУ повећаним коришћењем обновљивих извора енергије, на начин који подстиче економски развој земље (производња опреме и технологија за зелену енергију).

Да би се то постигло, очекивани резултати пројекта су следећи: 

  1. Ажурирани Катастар малих хидроелектрана у електронском формату (укључујући интернет страницу са реалним подацима са терена и уносима нових локација)
  2. Обучено особље и виши ниво свести о новом Катастру малих хидроелектрана

Катастар малих хидроелектрана ће помоћи да се јасно дефинишу постојеће и нове локације са енергетским потенцијалом и технологијом за најбоље коришћење сваке локације у погледу енергетске ефикасности и заштите животне средине. Ова анализа ће бити у складу са домаћим законодавством и законодавством ЕУ у овој области. Биће одабрано до 20 локација за мерење протока и обезбеђена опрема за праћење у реалном времену како би се прикупили подаци који недостају, а који су неопходни за процену будућих локација за изградњу МХЕ. Да би се обезбедило чување, обрада и анализа прикупљених податка, биће развијена оперативна веб апликација за Катастар МХЕ. Ослањајући се на стари Катастар и расположиве мапе, обезбедиће се визуелизација садржаја Катастра МХЕ у форми интерактивних мапа, чиме ће корисницима, а и осталима бити омогућено претраживање, филтрирање и извоз података.

Ангажовање и учвршћивање знања свих кључних институција и корисника је од пресудног значаја за успешну имплементацију пројекта. То је неопходно, да би се обезбедила изградња капацитета кроз обуку и студијску посету за особље из институција које су укључене у издавање неопходних дозвола, лиценци и мишљења, као и подизање нивоа свести о информацијама доступним у новом Катастру МХЕ. Ово ће такође допринети побољшању видљивости пројекта, подизању нивоа свести међу различитом циљном публиком и на тај начин омогућити успешно преношење информација о резултатима пројекта који треба да буду постигнути.