Методологија требе да узме у обзир све аспекте, укључујући техничка, хидролошка и питања животне средине, везу са постојећом мрежом и све остале локалне специфичности неопходне за процену локација за мале хидроелектране (МХЕ). Методологија ће бити базирана на анализи хидролошког потенцијала, анализи геолошких решења, постојећим пројектима који су у фази изградње и/или у фази развоја, оптималном коришћењу хидро потенцијала токова, идентификацији и анализи локација за акумулације ако је то могуће, идентификацији и анализи капацитета постојеће електричне мреже, анализи позиција доступних прилазних путева И идентификацији могућих локација за нове МХЕ:

Циљ развијене методологије је дефинисање локација са довољним енергетским потенцијалима и технологијом за најбољење искоришћење сваког водног потенцијала у смислу енергетске ефикасности и заштите животне средине.