Институције кориснице:

Индиректни корисници овог пројекта су сви потенцијани инвеститори у МХЕ.

Пројектна јединица за управљање је:

Делегација европске Уније у Републици Србији

Јединице за реализацију пројекта су:

Министарство рударства и енергетике
(МРЕ)

Пројекат се суфинансира из фондова Републике Србије.

Пројекат спроводи ЕПТИСА (Шпанија), ЕПТИСА ЈИЕ (Србија) и БЕРНАРД Ингениеуре ЗТ ГмбХ (Аустрија).