Пројекат “Катастар малих хидроелектрана” (МХЕ) финансира Европска унија у оквиру ИПА програма, суфинансирају га фондови Републике Србије и започет је 27. фебруара 2017. године са периодом имплементације од две године. Пројекат има за циљ пружање помоћи у реформи енергетске политике Републике Србије испуњавањем захтева из правних тековина ЕУ повећаним коришћењем обновљивих извора енергије. Пројекат обухвата преко 150 општина, 25 градова и обилазак преко 700 локација.

Пројекат има за циљ повећање коришћења обновљивих извора енергије у Србији на 27% до 2020. године. Поред тога, пројекат нуди подршку кад је у питању повећање поузданости снабдевања енергијом и успостављању одрживог развоја енергије у Србији.

Главни резултати пројекта су:

  • Резултат 1 – Ажурирани Катастар малих хидроелектрана у електронском формату, укључујући интернет страницу са реалним подацима са терена и уносима нових локација
  • Резултат 2 – Обучено особље и виши ниво свести о новом Катастру малих хидроелектрана

Пројекат ће допринети привлачењу нових инвеститора у области обновљивих извора енергије. Инвестиције у МХЕ ће допринети отварању нових радних места у смислу производње материјала за изградњу МХЕ.