У просторијама Министарства Рударства и Енергетике одржан почетни састанак на којем су присуствовали представници Клијента, Корисника и Извођача услуга.